Edebiyat bilimi nedir?

Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı

İlgili olabilecek başlıklar

Edebi nedir?
Ede nedir?